עמוד הבית >> שאלות ותשובות
שם
טלפון
דוא"ל
מהות פנייה
 


תחומי העיסוק שלנו
דיני זכויות יוצרים והפרת זכויות יוצרים:

בפניות אל משרדנו מצד אנשים שרוצים לדעת יותר על זכויותיהם כעובדים אצל מעביד שעבדו אצלו מספר שנים, נתקלנו במספר שאלות שחוזרות על עצמן. אז הנה מספר טיפים: הזכויות המפורטות כאן הן זכויות הקבועות בחוק. על עובדים רבים חלים הסכמים קיבוציים, אשר לעיתים אף מוסיפים על זכויות אלה זכויות נוספות. לעובדים אחרים זכויות נוספות מכוח חוזה העבודה האישי שלהם.

פה תוכלו לקבל מענה לשאלות רבות בתחום דיני העבודה ותחומים רבים נוספים.

שאלה: מהו הדין כאשר תלמיד משתמש בצילום לצרכי עבודה בבית ספר? האם יש בכך משום הפרת זכות יוצרים של היוצר ו/או מי מבעלי היצירה?
תשובה:
כאשר השימוש בזכות היוצרים נעשה לצרכי לימוד, מחקר או ביקורת, אין בכך משום הפרת זכות יוצרים. עם זאת, ככל שיש בעבודה משום רווח מסחרי, הרי שהעניין עלול להחשב כהפרת זכות היוצר. מעבר לכך, חלה על היוצר אף הגנת השימוש ההוגן ביצירה. כלומר, אין להציג מצג אשר פוגע ביצירה ו/או מפחית בערכה ו/או פוגע בה בצורה אשר תהווה פגיעה ביוצר וביצירה עצמה. בית המשפט קבע מבחנים שונים לבדיקת השימוש ביצירה וההפרות האפשריות בשימוש. בין היתר, נקבע, כי יש להתייחס לעניינים להלן:

א. השפעת השימוש ביצירה על ערכה בעקבות השימוש ב. היקף השימוש, כמותית ואיכותית ג. מטרת השימוש ואופיו.   ד. אופי היצירה בה נעשה השימוש. 

 

שאלה:  האם שימוש בחלקים מסויימים ביצירה כלשהי עלולים להוות הפרת זכות יוצרים?

תשובה:

התשובה לכך היא : בהחלט כן!

ראשית, יש לבחון האם יש בכך משום פגיעה ביצירה עצמה. שנית, האם השימוש שנעשה הינו "שימוש הוגן", קרי, האם קיימת פגיעה ביצירה הכוללת, כאשר נעשה שימוש בחלק מסויים מהיצירה. בסופו של עניין, ההכרעה בעניין זה ניתנת לבחינה רק אחרי בדיקה מדוקדקת של המקרה הספציפי. לעיתים קרובות, החוק מהווה אך ורק מסגרת דיונית.

הבדיקה צריכה להעשות בהתבסס על פסקי דין ותקדימים של בתי המשפט והתחייסותם לנושא.

שאלה:  מדגם: האם מדגם שנרשם בחו"ל מחייב רישום בישראל על מנת לאכוף את הזכויות שהוא מעניק לבעליו?

 

באופן כללי ניתן לומר, כי רישומו / חדשנותו של מדגם נבחנת על פי רישומו בישראל.

אבל, מומלץ שלא לרשום מדגם בישראל, אם המדגם רשום זה מכבר בחו"ל. העניין עלול להביא את מבקש הרישום לדיונים מפרכים בבית המשפט, אשר עלולים למצוא אותו כמפר זכות.

שאלה: זכויות יוצרים על עבודות בהזמנה. האם יש זכות יוצרים למזמין העבודה על היצירה, או שהזכות הזו שייכת ליוצר עצמו?

יצירה בהזמנה, במסגרת הסכם "קבלן-מזמין", קרי, יצירה שלא במסגרת של יחסי עובד - מעביד, שייכת ליוצר עצמו, כל עוד אין מסמך המצביע על הסדר אחר. המסמך יכול להיות הסכם התקשרות כלשהו או אפילו בהזמנת העבודה, שנחשבת, לרוב, החוזה שמסדיר את היחסים בין הקבלן והמזמין.

לכן, כל עוד אין הסכם, היצירה שייכת ליוצר בלבד והמזמין יכול לעשות שימוש ביצירה, אך לא יכול לסחור בה והוא גם לא זכאי לקבל את "קבצי המקור"  או החומר המקורי, אלא את המוצר הסופי, המעובד, של היצירה.

שאלה: כמה זמן יש זכויות ליוצר על יצירותיו?

יצירה מוגנת מפני העתקה, ללא רשות, במשך 70 שנים לאחר מותו של המחבר. אין משמעות לפופולריות של היצירה. כל עוד היא הופרה במהלך התקופה בה יש עליה זכות ליוצר, מפני העתקה ללא רשות, הרי שניתן לאכוף את ההגנות המוקנות למחבר / היוצר.

שאלה:  מישהו ביקש ממני לחבר לו שיר וכך עשיתי. כעת, אני מבקשת לדעת איך אני מגנה על עצמי מפני הפרת זכות היוצרים שלי? האם יש צורך לשלוח את היצירה בדואר רשום עם אישור המסירה אליי, על מנת שאוכל לתבוע את זכויותיי ביצירה בעתיד, או שיש דרך אחרת לכך?

דרך אחת אפשרית הינה כמובן הדרך אותה הצעת, אך דרך נוספת לכך היא הפקדת היצירה בידיו של עורך דין ובכך את מגנה על עצמך מפני טענה לפיה אין לך בעלות על היצירה ו/או זכות יוצר.

שאלה:

Content 7

שאלה:

Content 8

Label 9

Content 8

Label 10

Content 8

Label 11

Content 8

Label 12

Content 8

 

 

 

 

 
עמוד הבית | אודותינו / תחומי עיסוק | שאלות ותשובות | חוקים ומאמרים | קישורים | צור קשר
Created by Natali Geller